close
تبلیغات در اینترنت
چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

مجله مد و زیبایی مــــــــد نما

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت
امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
تبليغات

سارافون بافتني

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

 
  •  
  • سرگرمی,گالری عکس,گالری عکس سال95-2016-96-2017, عکس,دانلود عکس,عکس 95-1395, عکس 2017-2016-95-96,دانلود عکسهای جدید سال2017-2016-95-96,عکس های گرافیکی 2016-2017-1395-1396-95-96,دانلود عکس های گرافیکی 2016-2017-1395-1396-95-96,
 
چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

گران ترین ماشین های دنیا   

 

 گران ترین ماشین های دنیا در سال 2016  

گران ترین ماشین های دنیا  2017

گران ترین ماشین های دنیا  95-135 

 

 

جديدترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان  
,
 عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهاندانلود  
,
شيک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان  
,
شيک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان   
,
 عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان شيک ترين 
,  
خوشگل ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
ناز ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,X شيک ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X خوشگل ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014- -2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X ناز ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X جذاب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X با کلاس ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X جذاب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X ژورنال خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X انواع خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X گالري عکس خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X متنوع ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398X زيباترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X برترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X بهترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398X مدرن ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X تک ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X باحال ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X خفن ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X بروز ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X شکيل ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X کمياب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 -2018-2019-2020-2015-2014-
جذاب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
با کلاس ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
جذاب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
ژورنال عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
انواع حلقه عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان
,              
گالري عکس عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
متنوع ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
زيباترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
برترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
بهترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
مدرن ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
تک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
باحال ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
خفن ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,         
بروز ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
شکيل ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
کمياب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان

  
عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 2016-2017

 

 

 در رویای خود فرض می‌کنیم میلیون‌ها دلار پول بی‌زبان و بیکار را در یک حساب بانکی پس‌انداز کرده‌ایم. ناگهان تصمیم می‌گیریم برای تنوع هم شده یکی از گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا را بخریم. پس با آلامتو همراه باشید تا ۷ خودروی گران‌قیمت فعلی را به شما معرفی کنیم.

به گزارش آلامتو به نقل از زومیت ؛ به همان اندازه‌ای که تولید خودروهایی با قیمت چند میلیون دلاری برای مشهورترین خودروسازان دنیا دست‌یافتنی است، خرید چنین مدل‌هایی برای ما شبیه یک خواب و رویایی شیرین است. اما اگر چندین میلیون دلار پول نقد داشتید کدام یک از ۷ خودروی گران‌قیمت دنیا را به پارکینگ خود می‌بردید؟

استون مارتین وولکان؛ پادشاه بلامنازع جاده‌های بریتانیا (۲.۳ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر با پول خود دنبال یک خودروی ۸۰۰ اسب بخاری با پیشرانه‌ی V12 هستید که نام سلطان جاده‌های بریتانیا برازنده‌ی آن است، می‌توانید به استون مارتین وولکان ۲.۳ میلیون دلاری فکر کنید. البته اگر بتوانید یک نسخه‌ی فروشی از آن را پیدا کنید.

تنها ۲۴ دستگاه از این خودروی جذاب تولید شده که هر کدام از آنها مشتری خاص خود را دارد. متاسفانه باید دنبال گزینه‌ی دیگری باشید که تجربه‌ای قدرتمند از یک رانندگی جذاب را در قالب یک ابرخودروی فوق‌العاده سبک به شما ارائه کند.

فراری F60، سهم شما در جشن تولد فراری (۲.۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

گران ترین خودروها

فراری شصتمین سال تاسیس خود را با یک مدل جذاب به نام F60 جشن گرفت. مشکل اصلی این است که تنها ۱۰ دستگاه از این خودرو تولید شده است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که تمامی مدل‌ها قبل از اینکه فراری خبر تولید اف ۶۰ را به کسی بدهد فروخته شده بودند.

در جذابیت این خودرو شک نکنید. فراری به خوبی می‌دانسته که باید برای F60 سنگ تمام بگذارد. این کوپه‌ی ۷۳۰ اسب بخاری با پیشرانه‌ی V12 یک خودروی بدون سقف است که طراحی آن کمی متفاوت‌تر از دیگر اسب‌های وحشی فراری است.

پاگانی هوایرا BC، خودرویی که تنها می‌توانید نسخه‌ی رودستر آن را بخرید (۲.۶ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

هوایرا مشتریان خاصی دارد. اما خبر خوب درباره‌ی این خودرو اینکه پاگانی هوایرا بی‌سی تنها خودروی فهرست ماست که می‌توانید برای خرید آن خوش‌بین باشید. اما باید به مدل رودستر قانع باشید، چون تمام ۲۰ نمونه‌ی کوپه که از این خودرو تولید شده به فروش رفته است.

بدنه‌ی فیبرکربنی هوایرا بی‌سی به خوبی اطراف خودرو را فراگرفته که همین موضوع باعث می‌شود با نسخه‌ی معمولی هوایرا تفاوت داشته باشد. اما تغییرات این خودرو به طراحی ظاهری آن خلاصه نمی‌شود و با یک مدل فوق سبک و بسیار پرقدرت روبرو هستیم که برای راندن آن علاوه بر پول کافی باید تبحر خاصی داشته باشید.

فراری FXX K خودرویی برای حکمرانی در مسابقات (۳ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

فراری FXX K نسخه‌ای مبتنی بر مدل جذاب لافراری است که تنها برای درنوردیدن پیست‌های مسابقه طراحی و تولید شده است. بهتر است برای خرید این مدل بی‌نظیر حتما ۳ میلیون دلار همراه داشته باشید، در غیر این صورت خرید آن غیر ممکن است.

پیشرانه‌ی FXX K با ترکیبی از موتورهای بنزینی و الکتریکی می‌تواند ۱۰۳۶ اسب بخار توان تولید کند که برای کنترل این اسب سرکش باید دست به دامان قطعات آیرودینامیک این مدل شوید. به نظر شما ۱۰۳۶ اسب بخار بدون آیرودینامیک عالی چه بلایی سر شما می‌آورد؟

تنها ۴۰ دستگاه از این غول ایتالیایی تولید شده که خوشبختانه همه آنها فروخته شده است!

مک‌لارن P1 GTR خودرویی که باید به آن احترام گذاشت (۳.۱ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر گفتیم استون مارتین وولکان گران‌قیمت‌ترین خودروی انگلیسی است، اشتباه کردیم. مک‌لارن P1 GTR انتخابی است که ۳.۱ میلیون دلار برای شما آب می‌خورد. این خودرو با همان ترکیب رنگی به فروش می‌رسد که مدل مشهور 1995 F1 GTR توانست مسابقات Le Mans را از آن خود کند.

این هیولای ۹۸۶ اسب بخاری از یک پیشرانه‌ی V8 توربوشارژ در کنار یک موتور الکتریکی بهره می‌برد. این خودروی قابل احترام برای فتح مسابقات طراحی شده و باید انتظار یک خودروی قدرتمند مسابقه‌ای را از آن داشته باشید. گرچه تاکنون هیچ کدام آنها در مسابقات حاضر نشده‌اند!

لامبورگینی وننو رودستر خودرویی گران‌قیمت ولی بدون سقف! (۴.۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر ۴.۵ میلیون دلار دارید، اگر عاشق لامبورگینی هستید و اگر دوست دارید سقف خودروی شما آسمان باشد، پیشنهاد می‌کنیم یک لامبورگینی وننو رودستر ۷۴۰ اسب بخاری پیدا کنید و آنرا بخرید!

قطعا کسی که ۴.۵ میلیون دلار پول دارد و عاشق لامبورگینی است، از رانندگی با وننو رودستر در هوای بارانی بیشتر لذت می‌برد.

کونیخزگ CCXR Trevita الماسی که همه دنبال آن می‌گردند (۴.۸۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

فقط دو دستگاه از این خودرو تولید شده که یکی از آنها باید توسط مجوزهای قانونی آمریکا را بگیرد. به نظر می‌رسد باید خرید آن را فراموش کنید. ولی جالب است بدانید Floyd Mayweather Jr بوکسور مشهور آمریکایی صاحب تنها نمونه‌ی موجود در این کشور است که خیلی هم به خودروی خود افتخار می‌کند.

به لطف بهره‌گیری از پوشش فیبری منحصر به فرد به کار رفته در مدل تراویتا که قیمت بسیار گزافی هم دارد، این خودرو از یک بدنه‌ی فیبرکربنی درخشان بهره می‌برد که مانند الماسی در تاریکی می‌درخشد.

نظر شما درباره‌ی خودروهای این لیست چیست؟ آیا شما هم دوست دارید صاحب یکی از این مدل‌ها باشید؟ 

 

بازار خودرو هیچگاه جذابیت های خود را برای علاقه مندان از دست نخواهد داد. از ابتدایی ترین مدل ها تا پیشرفته ترین ها؛ هر کدام دنیای خاص خود را دارند. در هر طبقه مالی که قرار داشته باشید، تهیه وسیله نقلیه مناسب یکی از چشم اندازهای مهم برای زندگی است. اما جذابیت های این دنیای خاص زمانی شکل خاص به خود می گیرد که با در اختیار داشتن امکانات، ویژه ترین نمونه ها را برای خود انتخاب کنید. امروزه "خودرو" حتی خارج از کارخانه های تولید کننده به یک تخصص مبدل شده است.

از بازسازی مدل های کلاسیک با آن شمایل مجذوب کننده گرفته تا تیونینگ نمونه ها استاندارد بازار، هر روز شاهد ارائه نمونه های اعجاب انگیزی هستیم. در این میان تولیداتی متمایز از سوی کارخانه های کوچک و بزرگ نیز رنگ و لعابی دیگر به دنیای خودرو می دهند. آثار هنری چون کوئینگ زگ، پاگانی، بوگاتی، لامبورگینی و ... دست نیافتنی های جهان سرعت و قدرت هستند که هر کسی در رویاهای خود یک مدل ویژه را انتخاب می کند. 

اخیرا مجله فوربز لیستی را منتشر کرده که در آن 10 خودروی گران قیمت جهان معرفی شده است. در ادامه این مطلب به گزارش مذکور خواهیم پرداخت.

(ارزش خودروها بر اساس قیمت پایه در مدل استاندارد اعلام شده است.بدیهی است با افزوده شدن امکانات ویژه این قیمت ها نیز قابل تغییر است)

10.مرسدس بنز سی ال 65 آ ام گ کوپه

margin: 15px 0px;">مرسدس بنز سی ال 65نمای جلو

مرسدس بنز سی ال 65نمای کلی

مرسدس بنز سی ال 65نمای عقب

کشور تولیدکننده: آلمان

موتور: 12 سیلندر/6 لیتری/621 اسب بخار

شروع قیمت:215.500 دلار

9.استون مارتین ونکوئیش

استون مارتین ونکوئیش-نمای جلو

استون مارتین ونکوئیش-نمای کلی

استون مارتین ونکوئیش-نمای عقب

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 12 سیلندر/6 لیتری/565 اسب بخار

شروع قیمت: 279.995 دلار

8.بنتلی مولسان

بنتلی مولسان-نمای جلو

بنتلی مولسان-نمای کلی

بنتلی مولسان-نمای داخل

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 8سیلندر/6.75 لیتری/505 اسب بخار

شروع قیمت: 298.900 دلار

7.فراری اف12 برلینتا

فراری برلینتا-نمای جلو

فراری برلینتا-نمای کلی

فراری برلینتا-نمای عقب

کشور تولیدکننده: ایتالیا

موتور: 12سیلندر/6.3 لیتری/740 اسب بخار

شروع قیمت: 315.888 دلار

6.رولزرویس فانتوم

رولزرویس-نمای جلو

رولزرویس-نمای داخل

رولزرویس-نمای کلی

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 12سیلندر/6.75 لیتری/453 اسب بخار

شروع قیمت:298.900 دلار

5.پورشه 918 اسپایدر

پورشه اسپایدر-نمای جلو

پورشه اسپایدر-نمای عقب

پورشه اسپایدر-نمای کلی

کشور تولیدکننده: آلمان

موتور:8 سیلندر/4.6 لیتری/ مجموع خروجی موتور به همراه دو موتور الکتریکی 887 اسب بخار

شروع قیمت:845.000 دلار

4.ونوم جی تی

ونوم جی تی-نمای جلو

ونوم جی تی-نمای عقب

ونوم جی تی-نمای کلی

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 8 سیلندر/7 لیتری/1244 اسب بخار

شروع قیمت: 1.2 میلیون دلار

3.کوئینگ زگ آگرا اس

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای جلو

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای کلی

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای کلی

کشور تولیدکننده: سوئد

موتور: 8 سیلندر/5 لیتری/1030 اسب بخار

شروع قیمت: 1.520 میلیون دلار,br>

2.بوگاتی ویرون 16.4 گراند اسپرت

بوگاتی ویرون-نمای جلو

 بوگاتی ویرون-نمای جلو

بوگاتی ویرون-نمای کلی

کشور تولیدکننده: فرانسه

موتور: 16 سیلندر/8 لیتری/1200 اسب بخار

شروع قیمت: 2.5 میلیون دلار

1.لامبورگینی وننو رودستر

لامبورگینی رودستر-نمای کلی

لامبورگینی رودستر-نمای بالا

لامبورگینی رودستر-نمای جلو

کشور تولیدکننده: ایتالیا

موتور: 12سیلندر/6.5 لیتری/750 اسب بخار

شروع قیمت: 4.5 میلیون دلار  

 

  

  

 

10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/picnews/1410931440233931

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر. ... در تلگرام دنبال کنید · Car.ir | بانک اطلاعات خودرو · ورود عضویت · مقایسه فنی خودرو ها · Facebook; Twitter; G+ ...

عکس هایی از گران قیمت ترین خودروهای جهان - که

www.irannaz.com/news_detail_13299.html

مجله فوربس در تازه‌ترین گزارش خود به معرفی گران‌قیمت‌ترین خودروهای جهان پرداخت در این فهرست به نام خودروهایی اشاره شده كه قر عکس هایی از گران قیم.

گران ترین خودرو | گران قیمت ترین خودرو جهان - نمناک

namnak.com/6119-گران-قیمت-ترین-خودروی-دنیا-در-سال-2014.html

در این مطلب شما با گران ترین خودروهای جهان در سال 2014 آشنا می شوید. قیمت خودرو لامبورگینی مدل ونینو رودستر با 4.5 میلیون دلار صدرنشین گرانترین خودروهای دنیا ...

گران قیمت‌ ترین ماشین های پلیس در جهان + عکس - تالاب

www.talab.ir/scientific/car/most-expensive-cars-in-the-world-police.html

در اینجا شما با بهترین و گران قیمت ترین خودروهای پلیس در کشورهای مختلف جهان آشنا خواهید شد برخی ماموران پلیس خودروهایی منحصر به فرد را برای گشتز.

(تصاویر) معرفی گران‌ترین خودروهای دنیا - فرارو

fararu.com/fa/news/145232/تصاویر-معرفی-گران‌ترین-خودروهای-دنیا

یعنی در این لیست محصولات دست‌ساز که قیمت سلیقه‌ای دارند، جایی ندارند. ... چه افتخاری از این بالاتر که یک دانمارکی نیز در بین ۱۰ خودرو گران دنیا حضور داشته باشد؟

گران‌ قیمت ترین خودروی جهان (+عکس) - عصر ایران

www.asriran.com › عصرايران دو › خواندنی ها و دیدنی ها

مهر: اخیرا گران قیمت ترین خودروی جهان که یک لامبورگینی با روکش طلاست در خیابان های پاریس مشاهده شده است. این خودرو که شماره پلاکش متعلق به کشور عربستان ...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید - پاسخ

www.rozanehonline.com/.../گران-قیمت-ترین-ماشین-های-دنیا-ساخته-شده...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید ... وقتي ميگن گرانقيمتترين ماشين بايد به اين معني باشه كه خود ماشين گران قيمته والا بنده يه پرايد و ميزارم ...

عکس ماشین لوکس، خودروهای لوکس، عکس خودروهای لوکس و ...

www.akairan.com/foto-aka/foto-car/201311704811.html

قیمت اولین خودروهای لوکس پس از لغو تحریم ها مشخص شد ... خودروهای گران قیمت و لوکس در قطر + تصاویر · از طراحی فیلم تا ... مقایسه 3 خودروی هایبریدی لوکس دنیا.

گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا - عکس

pixnaz.info/news_detail_407.html

گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا. گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا، www.pixnaz.info. تعداد نمایش ۴۲۸۶۳ بار. ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰. جهت عضویت در سایت ...

آپارات - ماشین گران قیمت در ایران

www.aparat.com/result/ماشین_گران_قیمت_در_ایران

ده ماشین گران قیمت دنیا (بدون شرح). سخت افزار: وب سایت م... ۱,۷۱۴ بازدید. ۵:۰۳. تصادف ماشین های گران قیمت. www.mobileko.ir. ۱,۳۹۲ بازدید. ۰:۵۲. ماشین های گران ...

آپارات - ماشین گران قیمت

www.aparat.com/result/ماشین_گران_قیمت

ده ماشین گران قیمت دنیا (بدون شرح). سخت افزار: وب سایت م... ۱,۷۱۲ بازدید. ۸:۳۸ ... تصادف خودروهای گران قیمت در سال ۲۰۱۵. اخبار ایران. ۹۸۵ بازدید. ۸:۳۸ ...

عکسهای ماشین های گرانقیمت در جهان - پارس ناز

www.parsnaz.ir/news_detail_3731.html

عکس ها در حال لود شدن میباشند لطفا شکیبا باشید عکسهای ماشین های گرانقیمت در جهان.

عکس ماشین های گران قیمت در ایران | جدید 94 - رها فان

www.rahafun.com/عکس-ماشین-های-گران-قیمت-ایران.html

عکس ماشین های گران قیمت در ایران عکس ماشین های گذر موقت ماشین های گران قیمت عکس ماشین گران قیمت افراد پول دار ایرانی تصاویر جالب ماشین های گران قیمت گذر ...

چرا بوگاتی ویرون گران ترین ماشین دنیا لقب گرفته؟ - ...

digiato.com/article/2015/.../چرا-بوگاتی-ویرون-گران-ترین-ماشین-دنیا-...

۱۱ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اما آنچه باعث می شود بوگاتی ویرون عنوان گران ترین خودروی دنیا را به خود اختصاص دهد نتنها قیمت کلی آن که هزینه هایی است که باید بابت تعمیر و ...

گران ترین ماشین های پلاک شده در ایران (مشخصات فنی+ قیمت)

www.sakhtafzarmag.com › اخبار و مقالات › گوناگون › مطالب گوناگون

 رتبه: ۴٫۱ - ‏۲۳ رأی

۲ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در دنیای فناوری امروز کمپانی‌ها و افراد زیادی حضور دارند که هر روز با ... در این مطلب با مدل، مشخصات و قیمت گران ترین اتومبیل های پلاک شده در کشور ...

تصاویر: گران قیمت ترین و زیبا ترین ماشین عروس جهان در ...

www.niksalehi.com/tasviri/archives/188112.php

گران قیمت ترین و زیبا ترین ماشین عروس کشور در اصفهان دیده شداین اتومبیل تشریفاتی که بصورت گذر موقت به کشورمان وارد شده،در جشن عروسی یک زوج ایرانی به ...

7 خودروی گران‌ قیمت دنیا - زومیت

www.zoomit.ir/2016/2/28/127559/most-expensive-cars-world/

۴ روز پیش - ناگهان تصمیم می‌گیریم برای تنوع هم شده یکی از گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا را بخریم. پس با زومیت همراه باشید تا ۷ خودروی گران‌قیمت فعلی را به ...

ویدیو ورزش 3 | ۱۰ خودرو گران قیمت ستارگان فوتبال

ویدیو برای خودروی گران‌ قیمت دنیا▶

video.varzesh3.com/.../۱۰-خودرو-گران-قیمت-ستارگان...

۱۰ خودرو گران قیمت ستارگان فوتبال ... یخدا هیچ کس تو دنیا به اندازه مسی خاکی و بی ریا ندیدم این پسر یکه یکه با این که میدونه بهنرین بازیکن جهانه نه ماشین گرون ...

اقتصاد آنلاین - لیست گران‌قیمت‌ترین ماشین های جهان

www.eghtesadonline.com/.../%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D...

۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - در این مطلب لیست 10 ماشین با گران ترین قیمت ها در جهان به همراه عکس آنها آمده است. این ماشین ها حقیقتا تحسین برانگیزند.

گران قیمت ترین ماشین پلیس در دنیا + عکس ها - نمکستان

namakstan.ir › مطالب و عکس های جالب

گران قیمت ترین ماشین پلیس در دنیا + عکس ها,گران قیمت ترین اتومبیل پلیس در کل جهان , استون مارتین در ناوگان پلیس.

10 خودروی گران‌قیمت دنیا + تصاویر - جذاب

www.jazzaab.ir/10-expensive-car-in-the-world.html

10 خودروی گران‌قیمت دنیا + تصاویر. خودروهای گران‌قیمت تنها با هدف جابجایی افراد تولید نمی‌شوند. جدا از انتقادهایی که به سبک زندگی مالکان این خودروها وارد است، این ...

اخبار صنعت خودرو | گران قیمت ترین فراری های جهان - Car.ir

www.car.ir/news/Foreign-Company/expensive-ferrari

Car.ir | بانک اطلاعات خودرو · ورود عضویت · مقایسه فنی خودرو ها · Facebook · Twitter · G+. Toggle navigation. اطلاعات فنی خودروها · قیمت خودرو · اخبار · خودروسازان خارجی ...

گران قیمت ترین خودروهای وارداتی در سال 92 و مشخصات فنی آن ...

danakhabar.com/.../گران-قیمت-ترین-خودروهای-وارداتی-در-سال-92-و-مشخ...

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا(دانا خبر)، بر اساس تازه ترین آمار گمرک از خودروهای وارداتی، خودروهای فراری و بنز همچنان صدر جدول گران قیمت ترین خودروهای ...

10 گران قیمت دنیای خودرو (+گزارش تصویری) - پول‌نیوز

www.poolnews.ir/fa/news/.../10-گران-قیمت-دنیای-خودرو-گزارش-تصوی...

۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تولیدات متمایز کارخانه های کوچک و بزرگ، رنگ و لعابی دیگر به دنیای خودرو می دهند. آثار هنری چون کوئینگ زگ، پاگانی، بوگاتی، لامبورگینی و .

گران ترین خودروی دنیا با قیمت 7میلیارد و 700 میلیون تومان ...

seemorgh.com › سرگرمی › ماشین

۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - بسیاری از دوست داران خودرو حتما می دانند که بوگاتی ویرون این روزها لقب گران ترین خودروی دنیا را با قیمت 1.5 میلیون دلار به دوش می کشد که البته ...

اتومبیل های گران قیمت ترین در جهان 2014 - بالاترین ها 10 ...

ویدیو برای خودروی گران‌ قیمت دنیا▶ 2:09

https://www.youtube.com/watch?v=05QQTX0300g

۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بارگذاری توسطShock Tv

اتومبیل های گران قیمت ترین در جهان 2014 - بالاترین ها.

ده خودرو گرانقیمت سوپر اسپورت دنیا- شرکت زرین ساحل آریا ...

benyaminworld.com/Farsi/Pages.aspx?CatId=34

به دنیای بنیامین خوش آمدید. دراینجا با گرانقیمت ترین خودرو های سوپر اسپورت دنیا آشنا می شویم. 10- مرسدس بنز SLR مک لارن رود استر – 495.000 دلار.

مشخصات اتومبیل ها,خودروهای روز دنیا , بهترین خودرو ها - تکناز

www.taknaz.ir/news_cats_240.html

انواع اتومبیل,دنیای اتومبیل,عکس,تصاویر,قدرتمند ترین اتومبیل,مشخصات خودروها,ایران خودرو,خودروهای مدرن,ایمنی ... خودروهای لوکس و گرانقیمت در نمایشگاه دیترویت.

7 خودروی گران‌ قیمت دنیا - موبنا

mobna.com/234692/7-خودروی-گران‌-قیمت-دنیا.html

۴ روز پیش - موبنا - ناگهان تصمیم می‌گیریم برای تنوع هم شده یکی از گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا را بخریم. پس با زومیت همراه باشید تا ۷ خودروی گران‌قیمت ...

گران قیمت ترین ماشینهای لوکس وارداتی در ایران + عکس

www.sefidak.com/.../car-news/گران-قیمت-ترین-ماشینهای-وارداتی-در-ای...

عکس ماشینهای شاستی بلند , زیباترین ماشینهای اسپرت خارجی , گران ترین ... در سالهای گذشته تعداد خودروهای لوکس و گران قیمت در شهر خیلی کم بود و اگر دیده می شد ...

گران قیمت ترین ماشین دنیا - دانلود ها

www.downloadha.com/tag/گران-قیمت-ترین-ماشین-دنیا/

مطالبی که برچسب گران قیمت ترین ماشین دنیا را دارند . . مستند گران ترین اتومبیل های جهان The World's Most Expensive Cars. دسته بندی: تصویری, مالتی مدیا, ...

7 خودرو گران قیمت دنیا +تصاویر | اگر چندین میلیون دلار - قطره

www.ghatreh.com/news/nn30595163/خودرو-گران-قیمت-دنیا-تصاویر

۵ روز پیش - اگر چندین میلیون دلار پول نقد داشتید کدام یک از 7 خودروی گران قیمت دنیا را به پارکینگ خود می بردید؟ - در رویای خو.

جوان صاحب گرانقیمت ترین خودرو در ایران | بـیـسـت

20ist.com › کلیپ

۱۵ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مصاحبه تلویزیونی صدا و سیما با جوان ۳۲ ساله صاحب گرانقیمت ترین خودرو در ایران ، خودروی مازاراتی که حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد صاحب خودرو ...

سریعترین و گرانقیمت ترین ماشین پلیس های دنیا + عکس ...

saten.ir › آخرین اخبار

۱۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آئودی آر 8 جی‌تی‌آر, اسپایکر سی 8 اسپایدر, پر سرعت ترین ماسین, پرسرعت ترین خودرو, شورلت کامارواس اس, فراری اف‌اف, قیمت Cadillac CTS-V, ...

گران قیمت ترین خودروهای جهان | گجت نیوز

gadgetnews.ir/60180/گران-قیمت-ترین-خودروهای-جهان/

۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا ... در ادامه این مطلب با گجت نیوز همراه باشید تا شما را با گران قیمت ترین خودروهای حال حاظر جهان ...

گران قیمت ترین ماشین های ایران - فروش - خانه

forosh.ariakerio.asia/p15442_گران-قیمت-ترین-ماشین-های-ایران

عکس گران قیمت ترین ماشین عروس ایران ایران ناز. لوکس عکس گران قیمت ترین ماشین ترین ماشین عروس ایران قاب و شاسی های پنجره. گران ترین خودروی دنیا با قیمت ...

عکس/ گران قیمت ترین خودروهای پلیس در دنیا - مشرق

www.mashreghnews.ir/.../عکس-گران-قیمت-ترین-خودروهای-پلیس-در-دن...

۲ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - عکس/ گران قیمت ترین خودروهای پلیس در دنیا. چه برای تعقیب مجرمان و انجام وظایف مختلف که سرعت عاملی کلیدی در آنها محسوب می شود و چه برای جلب ...

امکانات گران ترین خودروی تهران/عکس - آفتاب

aftabnews.ir/fa/news/244885/امکانات-گران-ترین-خودروی-تهرانعکس

در میان اتومبیل‌های گران قیمت و فوق لوکس در بازار غیرتیراژی خودروی ایران، فراری مدل ... اگر چه کارشناسان و منتقدان خودروها در دنیا، این بنز را با اختلاف در صدر این ...

رکورد گران ترین خودرو ایران شکسته شد | دنده 6 - مجله آنلاین ...

dande6.com/24325/رکورد-گران-ترین-خودرو-ایران-شکسته-شد.html

۳ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در اواسط سال گذشته میلادی خبر ورود چند دستگاه از گران قیمت ترین محصول مرسدس بنز یعنی مدل SLS AMG سری سیاه (BLACK SERIES) در وب سایت ...


تصاویر 7 خودروی گران‌ قیمت دنیا | اتاق خبر 24

otaghkhabar24.ir/news/38978

۳ روز پیش - تصاویر 7 خودروی گران‌ قیمت دنیا ... حیاط خانه‌ها کشف شده‌اند · تصاویر 31 سال بی‌خوابی یک جانباز · خودروی متفاوت رئیس جمهور · رونمایی از جدیدترین ...

جداب ترین ماشین های لوکس و گران قیمت 2015 - پورتال سما تک

www.samatak.com/.../car/jdab-most-luxurious-and-expensive-cars-2015....

جداب ترین ماشین های لوکس و گران قیمت 2015. 3.جگوار XJ بسیاری از منتقدین دنیای خودرو جگوار XJ را یکی از خودروهای موجود در بازار می‌دانند که هیچ‌گاه پیر نمی‌شود.

پنج خودرو گران قیمت جهان + عکس ها - جدید 94 -گهر

gahar.ir/پنج-خودرو-گران-قیمت-جهان-عکس-ها/

گران ترین خودروهای جهان در سال گذشته میلادی در حالی از سوی مجله «فوربس» و انجمن «سوپر کارز» آمریکا منتشر شد که این خودروهای بسیار گران قیمت، فروش خوبی نیز ...

با 10 تا از گران قیمت‌ترین خودروهای دنیا آشنا شوید - چرخان

charkhan.com › برترین‌ها

۳ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اگر عاشق دنیای خودرو باشید، حتما پیش آمده که با دیدن خودرویی در خیابان، آهی .... تاکنون تنها سه نمونه از این خودروی گران قیمت ساخته شده است.

معرفی و بررسی خودروهای لوکس ، گرانقیمت و سریع دنیای امروز

www.cargeek.ir › مقایسه ، نقد و بررسی فنی خودروها

 رتبه: ۴ - ‏۱۴۱ رأی

معرفی و بررسی خودروهای لوکس ، گرانقیمت و سریع دنیای امروز.

گران قیمت ترین خودرو دنیا - اس ام اس جدید 94

www.amirfb.ir/post/21689/geran-tarin-khodro-donya

قیمت این خودرو چقدر است؟ به پای پراید نمیرسه ولی خودرو جالبیه ادامه مطلب .... شاید تا به حا - خودرو گران, گران ترین خودرو, گران قیمت ترین خودرو دنیا, گران قیمت ...

5 اتومبیل گران قیمت دنیا - دیجی‌کالا مگ

mag.digikala.com › خبر › جدیدترین اخبار

۱۲ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شاید رانندگی با گران قیمت ترین اتومبیل‌های دنیا یک رویای دست نیافتنی باشد. اتومبیل‌های بسیار سریعی که رانندگی با آن‌ها لذت خاصی خواهد ...

گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا+تصاویر - خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941211000545

۳ روز پیش - اما اگر چندین میلیون دلار پول نقد داشتید کدام یک از 7 خودروی گران‌قیمت دنیا را به پارکینگ خود می‌بردید؟ استون مارتین وولکان؛ پادشاه بلامنازع ...

خودروهای بی کیفیت و گران قیمت چینی در ایران - بوشهرنیوز

www.bushehrnews.com › صفحه نخست › اقتصادی

بوشهرنیوز: با توجه به محدودیت‌های تحریم برای ایران، نه‌فقط صنعت خودرو بلکه قیمت تمام مصنوعات و تولیداتی که از کشور چین به‌ناگزیر وارد کشور شد، بالاتر از ...

10 خودروی گران‌ قیمت جهان + فیلم - باشگاه خبرنگاران جوان

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت

۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گران‌ترین خودرو جهان چقدر قیمت دارد؟ ... در این ویدیو 10 خودرو گران دنیا در سه ماهه دوم 2015 با تصویر و بهای هر کدام، نمایش داده شده است. 00:00 00:00

پورشه پرطرفدارترین خودرو گران قیمت – جديدترين اخبار ...

www.momtaznews.com/پورشه-پرطرفدارترین-خودرو-گران-قیمت/

پورشه پانامراS4 چهار درب مدل ۲۰۱۲ در میان فهرست گران قیمت ترین خودرو های وارداتی در مقام نخست قرار می ..... پوتین از مهلک‌ترین خودروی زرهی دنیا رونمایی کرد+ عکس.

۷ خودروی گران‌ قیمت دنیا - قطار وبگردی

www.ghatar.com/112668/۷-خودروی-گران‌-قیمت-دنیا/

۴ روز پیش - ناگهان تصمیم می‌گیریم برای تنوع هم شده یکی از گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا را بخریم. پس با زومیت همراه باشید تا ۷ خودروی گران‌قیمت فعلی را به ...

دمادم | از فراری تا لامبورگینی/بررسی ۷ خودروی گران‌ قیمت ...

damadam.ir/تالار-خبر.../title/...خودروی-گران‌-قیمت-دنیا.../1895648

۳ روز پیش - اگر چندین میلیون دلار پول نقد داشتید کدام یک از ۷ خودروی گران قیمت دنیا را به پارکینگ خود می بردید؟ در رویای خود فرض می کنیم میلیون ها دلار ...

با 10 خودروی لوکس و گران قیمت دنیا آشنا شوید!– آی‌تی‌رسان

itresan.com/52959/10-most-expensive-cars.html

۸ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در این مقاله قصد داریم تا با 10 خودروی لوکس و گران قیمت دنیا آشنا شویم؛ همراه ما باشید. توجه داشته باشید که این خودرو‌ها از آخر به اول چیده شده‌اند.

5 نمایشگاه ماشین های گران قیمت دنیا در آلمان | چیدانه

www.chidaneh.com/ideabooks/chidaneh-tours/exhibitions/30055

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - با گشایش موزه مرسدس بنز اکنون این شرکت صاحب یکی از بزرگترین نمایشگاه های خودرو جهانی به لحاظ تعدد نمونه های به نمایش درآمده و وسعت نمایشگاه ...

معرفی 5 اتومبیل گران‌ قیمت موجود در بازار ایران - ویوان نیوز

www.vivannews.com/Pages/News-15896.aspx

معرفی 5 اتومبیل گران‌ قیمت موجود در بازار ایران. یك خانه نو‌ساز 100 متری در محدوده تجریش با امكانات كامل شامل استخر، سونا، جكوزی، آسانسور، كف پاركت و نمای سنگ ...

عکس ماشین گران قیمت - گالری عکس

aaks.ir/عکس-ماشین-گران-قیمت/

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - خودرو : ۱۰ خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر. … ترین پل کابلی خاورمیانه · مدرن ترین پل ایرانی ! دو خودروی اسپرت آمریکایی گذر موقت در ایران + عکس ...

گران قیمت ترین خودروی خفن جهان + تصاویر

www.nazweb.ir/88987-the-world-s-most-expensive-hot-car-pictures.html

در این بخش جذاب و دیدنی به شما گران قیمت ترین ماشین دنیا را معرفی می کنیم در صورت خرید این خودرو سرعت مجاز را رعایت کنید اخیرا گران.

بولور | اتومبیل های گران قیمت دنیا

www.booloor.com/photo-gallery/...car/اتومبیل-های-گران-قیمت-دنیا.htm...

Lamborghini,لامبورگنی,بوگاتی,ماشین های گران,گران,گران قیمت,پورشه. Ferrari LaFerrari که فقط ۴۹۹ عدد در دنیا تولید شده است قیمت ۱٫۷ میلیو دلار. Lamborghini ...

ماشین گرانقیمت فوتبالیست های مشهور ایران+تصاویر

www.terminal.ir/ماشین-گرانقیمت-فوتبالیست-های-مشهور-ای/

با توجه به اینکه زندگی خصوصی بازیکنان و مربیان مشهور همیشه کانون توجه مردم می باشد در این مطلب قصد داریم نگاهی به خودرو های فوتبالیست های معروف کشورمان ...


گران قیمت ترین خودرو ی دنیا در سال 2014 +تصاویر - نجف آباد

binaa.ir › اقتصادی › سرگرمی

۴ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بینا: در این مطلب شما با گران ترین خودروهای جهان در سال 2014 آشنا می شوید. قیمت خودرو لامبورگینی مدل ونینو رودستر با 4.5 میلیون دلار صدرنشین ...

10 خودروی گران قیمت جهان + فیلم - تی نیوز

tnews.ir/videos/E6F047150477.html

۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گران ترین خودرو جهان چقدر قیمت دارد؟ ... در این ویدیو 10 خودرو گران دنیا در سه ماهه دوم 2015 با تصویر و بهای هر کدام، نمایش داده شده است. انتهای پیام/.

عکسهای گران‌ قیمت‌ ترین خودروی وارداتی به ایران

www.iransit.com/1392/02/.../عکسهای-گران‌-قیمت‌-ترین-خودروی-واردا.ht...

عکسهای گران‌ قیمت‌ ترین خودروی وارداتی به ایران خبرگزاری ایسنا: یکی از محصولات شرکت خودروسازی مرسدس بنز آلمان گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی به کشور در ...

7 خودروی گران‌ قیمت دنیا | برترین های نت

pc91.shiektarinha.ir/list/7%20خودروی%20گران‌%20قیمت%20دنیا.html

۵ اتومبیل گران قيمت دنيا.۵ خودروي بسیار گران قيمت دنيا + عکسwww.carnp.com/fa/news/4558شاید رانندگی با گران‌ترین اتومبیل ... در این مطلب ۵ خودروي بسیار ...

جهان نيوز - گران‌قیمت‌ترین خودروهای وارداتی+عکس

jahannews.com/fa/doc/news/.../گران-قیمت-ترین-خودروهای-وارداتی-عکس

یکی از محصولات شرکت خودروسازی مرسدس بنز آلمان گران‌قیمت‌ترین خودروی وارداتی ... با ارزش 157 هزار و 548 دلار از دیگر خودروهای ایتالیایی گران قیمت وارداتی بود.

گران قیمت ترین ماشین جهان در ایران - تاپ ناز

www.topnaz.com › مطالب خواندنی و اخبار › اخبار اقتصادی

۲۹ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مشکل پلاک گذاری مازراتی برطرف و این خودرو مزین به پلاک ملی شد. همین اتفاق کافی بود تا محصولات این خودروساز لقب «گران قیمت ترین» خودرو ...

10 خودروی پر سرعت دنیا :: وان کار - 1Car

1car.ir/ns-3814

۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در این مقاله به معرفی 10 خودروی پرسرعت دنیا می پردازیم. ... جمله آنها می‌توان به استفاده از قطعات گران قیمت در ساخت آن اشاره کرد؛ شایان ذکر است، این ...

گران ترین خودروی جهان که از طلا ساخته شد - اتحادیه طلا

www.tgju.org/news/3956/گران-ترین-خودروی-جهان-که-از-طلا-ساخته-شد

شما اینجا هستید: صفحه نخست/مقالات/رکوردها/گران ترین خودروی جهان که از طلا ... هند در صنعت خودروسازی دانست که با قیمت 5/2 میلیون تومان ارزان‌ترین خودرو جهان به ...

ماشین های گرانقیمت فوتبالیستهای جهان /فیلم - اخبار خودرو

www.donyayekhodro.com/.../ماشین-های-گرانقیمت-فوتبالیستهای-جهان/

۶ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ماشین های گرانقیمت فوتبالیستهای جهان /فیلم. ... برچسب ها:فیلم, گران‌قیمت, ماشین. لینک کوتاه : نظرات بينندگان. انتشار يافته: بدون دیدگاه. . نام.

10 خودروی گران‌قیمت و خاص در ایران کدام ها هستند؟با عکس و ...

car110.ir/.../10-خودروی-گرانقیمت-و-خاص-در-ایران-کدام-ها-هستندبا-عکس...

10 خودروی گران‌قیمت و خاص در ایران کدام ها هستند؟با عکس و توضیحات معرفی 10 خودروی گران‌قیمت و خاص در ایران ۰۵ آبان ۱۳۹۳ 12001 بازدید 6 دیدگاه دسته بندی ...


عکسهای ماشین های گرانقیمت در جهان - پارس ناز

www.parsnaz.ir/news_detail_3731.html

عکس ها در حال لود شدن میباشند لطفا شکیبا باشید عکسهای ماشین های گرانقیمت در جهان.

10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/picnews/1410931440233931

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر. ... شده‌اند+تصاویر · باغ بسیار زیبای عفیف آباد در شیراز · تنها پورشه پانامرای نقرابی رنگ در ایران + عکس.

گران ترین خودرو | گران قیمت ترین خودرو جهان - نمناک

namnak.com/6119-گران-قیمت-ترین-خودروی-دنیا-در-سال-2014.html

گرانترین خودرو دنیا ، گرانقیمت ترین خودروهای دنیا ، گرانقیمت ترین خودرو جهان ، گرانقیمت ترین ماشین 2014 ، گرانقیمت ترین خودروهای جهان ... عکس ها و قیمت گران ترین غذاهای دنیا; گران ترین بازیگران بالیوود در سال 2015; گران قیمت ترین نان ...

عکس ماشین های گران قیمت در ایران | جدید 94 - رها فان

www.rahafun.com/عکس-ماشین-های-گران-قیمت-ایران.html

عکس ماشین های گران قیمت در ایران عکس ماشین های گذر موقت ماشین های گران قیمت عکس ماشین گران قیمت افراد پول دار ایرانی تصاویر جالب ماشین های گران قیمت گذر ...

عکس ماشین لوکس، خودروهای لوکس، عکس خودروهای لوکس و ...

www.akairan.com/foto-aka/foto-car/201311704811.html

ماشین های لوکس ایران,ماشین های لوکس,اتومبیل های لوکس در تهران,اتومبیل های لوکس ... قدیمی,عکس ماشین لوکس جهان,عکس ماشینهای لوکس دنیا,عکس ماشین لوکس,عکس ... عکس ماشین لوکس، خودروهای لوکس، عکس خودروهای لوکس و گران قیمت، عکس هایی از ...

عکس هایی از گران قیمت ترین خودروهای جهان - که

www.irannaz.com/news_detail_13299.html

مجله فوربس در تازه‌ترین گزارش خود به معرفی گران‌قیمت‌ترین خودروهای جهان پرداخت در این فهرست به نام خودروهایی اشاره شده كه قر عکس هایی از گران قیم.

گران قیمت‌ ترین ماشین های پلیس در جهان + عکس - تالاب

www.talab.ir/scientific/car/most-expensive-cars-in-the-world-police.html

در اینجا شما با بهترین و گران قیمت ترین خودروهای پلیس در کشورهای مختلف جهان آشنا خواهید شد برخی ماموران پلیس خودروهایی منحصر به فرد را برای گشتز.


(تصاویر) معرفی گران‌ترین خودروهای دنیا - فرارو

fararu.com/fa/news/145232/تصاویر-معرفی-گران‌ترین-خودروهای-دنیا

یعنی در این لیست محصولات دست‌ساز که قیمت سلیقه‌ای دارند، جایی ندارند. ... چه افتخاری از این بالاتر که یک دانمارکی نیز در بین ۱۰ خودرو گران دنیا حضور داشته باشد؟ ..... از فردا کلی به خودتون افتخار کنید که گرون ترین ماشین دنیارو سوار میشید.

گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا - عکس

pixnaz.info/news_detail_407.html

عکس ماشین و موتور ... عکس هایی از زیباترین زن ونزوئلا عکس هایی از دختر بچه های ناز و دوست داشتنی عکس ... گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا، www.pixnaz.info.

گران ترین ماشین های پلاک شده در ایران (مشخصات فنی+ قیمت)

www.sakhtafzarmag.com › اخبار و مقالات › گوناگون › مطالب گوناگون

 رتبه: ۴٫۱ - ‏۲۳ رأی

۲ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در این مطلب با مدل، مشخصات و قیمت گران ترین اتومبیل های پلاک شده در .... و حتی کره و چین قرارداد میبست ما میتونستیم بهترین ماشینهای دنیا رو با .... اس 500 فول 2015 ترخیص کردیم 4 تومن در راه تهران تا چند وقت دیگه عکس هاشم ...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید - پاسخ

www.rozanehonline.com/.../گران-قیمت-ترین-ماشین-های-دنیا-ساخته-شده...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید. پرینت · ایمیل. توضیحات ... +4 # محمد 1393-03-08 13:42. سلام خیلی خوب بود باز هم از این عکس ها بزار.

اقتصاد آنلاین - لیست گران‌قیمت‌ترین ماشین های جهان

www.eghtesadonline.com/.../%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D...

۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - در این مطلب لیست 10 ماشین با گران ترین قیمت ها در جهان به همراه عکس آنها آمده است. این ماشین ها حقیقتا تحسین برانگیزند.

گران قیمت ترین ماشینهای لوکس وارداتی در ایران + عکس

www.sefidak.com/.../car.../گران-قیمت-ترین-ماشینهای-وارداتی-در-ایران

عکس ماشینهای شاستی بلند , زیباترین ماشینهای اسپرت خارجی , گران ترین ماشینهای اشرافی در تهران , فراری , بنز , بی ام وی , مازراتی.

گران‌ قیمت ترین خودروی جهان (+عکس) - عصر ایران

www.asriran.com › عصرايران دو › خواندنی ها و دیدنی ها

مهر: اخیرا گران قیمت ترین خودروی جهان که یک لامبورگینی با روکش طلاست در خیابان های پاریس مشاهده شده است. این خودرو که شماره پلاکش متعلق به کشور عربستان ...

جداب ترین ماشین های لوکس و گران قیمت 2015 - پورتال سما تک

www.samatak.com/.../jdab-most-luxurious-and-expensive-cars-2015.htm...

ماجرای ارسال عکس های مبتذل جنسی برای مادر زن · ماجرای شکنجه بی .... جداب ترین ماشین های لوکس و گران قیمت 2015. مجموعه : تازه های ... بسیاری از منتقدین دنیای خودرو جگوار XJ را یکی از خودروهای موجود در بازار می‌دانند که هیچ‌گاه پیر نمی‌شود. سال‌های زیادی ...

گران ترین خودروی دنیا با قیمت 7میلیارد و 700 میلیون تومان ...

seemorgh.com › سرگرمی › ماشین

۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. - گران ترین خودروی دنیا با قیمت 7میلیارد و 700 میلیون تومان! + عکس ... قطر در سال 2013 رونمایی شود و البته احتمال آن را دارد که لقب گران ترین خودرو را برای خودش بدست آورد. .... عکس هایی برای علاقمندان به ماشین فورد موستانگ.

تصاویر: گران قیمت ترین و زیبا ترین ماشین عروس جهان در ...

www.niksalehi.com/tasviri/archives/188112.php

گران قیمت ترین و زیبا ترین ماشین عروس کشور در اصفهان دیده شداین اتومبیل تشریفاتی که بصورت گذر موقت به کشورمان وارد شده،در جشن عروسی یک زوج ایرانی به ...

صفحه 3 از حدود ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۲۸ ثانیه) 

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

جوان صاحب گرانقیمت ترین خودرو در ایران | بـیـسـت

20ist.com › کلیپ

۱۵ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مصاحبه تلویزیونی صدا و سیما با جوان ۳۲ ساله صاحب گرانقیمت ترین خودرو در ایران ، خودروی مازاراتی ..... تو تلاش کن شاید تونستی عکس شو بخری.

10 گران قیمت دنیای خودرو (+گزارش تصویری) - پول‌نیوز

www.poolnews.ir/fa/news/.../10-گران-قیمت-دنیای-خودرو-گزارش-تصوی...

۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تولیدات متمایز کارخانه های کوچک و بزرگ، رنگ و لعابی دیگر به دنیای خودرو می دهند. آثار هنری چون کوئینگ زگ، پاگانی، بوگاتی، لامبورگینی و .

سریعترین و گرانقیمت ترین ماشین پلیس های دنیا + عکس ...

saten.ir › آخرین اخبار

۱۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ساتین : گران بودن سریع‌ترین ماشین‌های پلیس جهان گاهی باعث می‌شود که تعداد آنها بسیار محدود باشد اما با همین تعداد کم باز هم از نظر بسیاری از ماموران ...

امکانات گران ترین خودروی تهران/عکس - آفتاب

aftabnews.ir/fa/news/244885/امکانات-گران-ترین-خودروی-تهرانعکس

ماشین‌های دیگری هم هستند که با رقم‌های بالای 6 میلیارد تومان در ایران معامله می‌شوند ... در میان اتومبیل‌های گران قیمت و فوق لوکس در بازار غیرتیراژی خودروی ایران، فراری ...

گران قیمت ترین ماشین جهان در ایران +عکس - تاپ ناز

www.topnaz.com › مطالب خواندنی و اخبار › اخبار اقتصادی

۲۹ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - مشکل پلاک گذاری مازراتی برطرف و این خودرو مزین به پلاک ملی شد. همین اتفاق کافی بود تا محصولات این خودروساز لقب «گران قیمت ترین» خودرو ...

گران قیمت ترین ماشین پلیس در دنیا + عکس ها - نمکستان

namakstan.ir › مطالب و عکس های جالب

گران قیمت ترین ماشین پلیس در دنیا + عکس ها,گران قیمت ترین اتومبیل پلیس در کل جهان , استون مارتین در ناوگان پلیس.

تصاویر رونمایی از گران قیمت ترین خودرو جهان

www.entekhab.ir/fa/.../تصاویر-رونمایی-از-گران-قیمت-ترین-خودرو-جهان

۲۷ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - به گزارش مجله اینترنتی کمونه ، لامبورگینی Veneno شاهکار جدید ابرشرکت لامبورگینی است. این خودرو به قیمت ۳٫۳۵ میلیون دلار به فروش می رسد.

ماشین گرانقیمت فوتبالیست های مشهور ایران+تصاویر

www.terminal.ir/ماشین-گرانقیمت-فوتبالیست-های-مشهور-ای/

با توجه به اینکه زندگی خصوصی بازیکنان و مربیان مشهور همیشه کانون توجه مردم می باشد در این مطلب قصد داریم نگاهی به خودرو های فوتبالیست های معروف کشورمان ...

عکس ماشین های گران قیمت در ایران :: نوین توپ | دانلود همه چی

novintop.blog.ir/.../عکس%20ماشین%20های%20گران%20قیمت%20در%2...

۲۹ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - عکس ماشین گران قیمت افراد پول دار ایرانی تصاویر جالب ماشین های گران قیمت گذر ... 3 . گران ترین ماشین های گذر موقت در ایران + تصاویر - نمناک

عکس ماشین گران قیمت - گالری عکس

aaks.ir/عکس-ماشین-گران-قیمت/

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۱۰ خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر – شهرخبر. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ … ... گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید. پرینت; ایمیل.


عکس ماشین گران قیمت - گالری عکس

aaks.ir/عکس-ماشین-گران-قیمت/

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۱۰ خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر – شهرخبر. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴ … ... گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید. پرینت; ایمیل.

عکس ماشین های گران قیمت با پلاک ایرانی در تهران

khomar.com/عکس-ماشین-های-گران-قیمت-با-پلاک-ایرانی-د/

عکس ماشین های گران قیمت با پلاک ایرانی در تهران. ارسال شده در عکس ماشین. عکس ماشین BMW 650 قهوه ای مات. عکس ماشین CLS 500 مرسدس بنز سفید صدفی مات.

پنج خودرو گران قیمت جهان + عکس - آلامتو

www.alamto.com › مجله خبری › اخبار برتر

۱۸ فروردین ۱۳۹۰ ه‍.ش. - این خودروها جزو پرقدرت‌ترین‌ها در دنیای ماشین‌های سواری هستند. ... در لیست زیر گران قیمت ترین خودروهای سواری به ترتیب ارزش مالی آن آمده است:.

عکس ماشین های گران قیمت در ایران

jazabeh.com › گالری عکس

عکس ماشین های گران قیمت در ایران عکس ماشین با پلاک گذر موقت ماشین خفن و مدل بالا جدیدترین عکس ماشین های گران قیمت زیباترین ماشین های خارجی در ایران عکس ...

گران قيمت ترين ماشين هاي 2015 | آرین دانلود

downloads.ariansystem.net/گران-قيمت-ترين-ماشين-هاي-2015/

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گران قيمت ترين ماشين هاي 2015 گرانترین خودروهای سال 2015 میباشند که ... عکس هاي ماشين شيک و گرانقيمت در ايران جديد 94, عکس هاي ماشين هاي اسپرت ... گران قيمت ترين خودرو هاي 2015, گران قيمت ترين ماشين دنيا در سال 2015, ...

پنج خودرو گران قیمت جهان + عکس ها - جدید 94 -گهر

gahar.ir/پنج-خودرو-گران-قیمت-جهان-عکس-ها/

گران ترین خودروهای جهان در سال گذشته میلادی در حالی از سوی مجله «فوربس» و انجمن «سوپر کارز» آمریکا منتشر شد که این خودروهای بسیار گران قیمت، فروش خوبی نیز ...

10 خودروی گران‌قیمت دنیا + تصاویر - جذاب

www.jazzaab.ir/10-expensive-car-in-the-world.html

10 خودروی گران‌قیمت دنیا + تصاویر. خودروهای گران‌قیمت تنها با هدف جابجایی افراد تولید نمی‌شوند. جدا از انتقادهایی که به سبک زندگی مالکان این خودروها وارد است، این ...

عکس/ ماشین گران قیمت پسر قلعه‌نویی - صبحانه آنلاین ...

sobhanehonline.com/fa/news/.../عکس-ماشین-گران-قیمت-پسر-قلعه‌نوی...

عکس/ ماشین گران قیمت پسر قلعه‌نویی - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com .... دست فوتبالیست ها برسه من هیچوقت حلال نخواهم کرد و حتما باید در اون دنیا جواب پس ...

رکورد گران ترین خودرو ایران شکسته شد | دنده 6 - مجله آنلاین ...

dande6.com/24325/رکورد-گران-ترین-خودرو-ایران-شکسته-شد.html

۳ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در اواسط سال گذشته میلادی خبر ورود چند دستگاه از گران قیمت ترین محصول مرسدس بنز یعنی مدل SLS AMG سری سیاه (BLACK SERIES) در وب سایت ...

گران قیمت ترین ماشین دنیا - دانلود ها

www.downloadha.com/tag/گران-قیمت-ترین-ماشین-دنیا/

مطالبی که برچسب گران قیمت ترین ماشین دنیا را دارند . . مستند گران ترین اتومبیل های جهان The World's Most Expensive Cars. دسته بندی: تصویری, مالتی مدیا, ...


قیمت خودرو , قیمت ماشین, قیمت اتومبیل - Car.ir

www.car.ir/price

قیمت روز خودرو و ماشین داخلی و خارجی : کمپانی های ایران خودرو، سایپا، کیا، هیوندای، پارس خودرو ، لیفان ، مدیران خودرو، بنر ,بی ام دبلیو ,پورشه ,مازراتی ,مزدا ...

‏لیست قیمت محصولات ایران خودرو - ‏قیمت خودرو های پژو - ‏قیمت خودرو های سایپا - ‏ایرتویا

قیمت روز خودرو - قیمت طلا و سکه

www.iranjib.ir/showgroup/45/قیمت-خودرو-تولید-داخل/

قیمت خودرو,قیمت ماشین,قیمت اتومبیل,قیمت روز خودرو, سایت معرفی خودرو ,سایت قیمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,سخت افزار خودرو,قیمت روز ماشین ...

‏قیمت خودروهای وارداتی - ‏قیمت روز لاستیک انواع خودرو - ‏آغاز پیش‌فروش رنو کپچر تا - ‏دنا

باما، موتور جستجوگر خودرو | bama.ir

bama.ir/

خرید خودرو بر اساس برند یا قیمت، فروش خودرو با چند کلیک، خدمات خودرو روی نقشه، اطلاعات فنی خودرو با امکان مقایسه، نوسان قیمت خودرو در بازار، اخبار روزانه خودرو.

شما از این صفحه 5 بار بازدید کردید. آخرین بازدید: 1/31/16

باما - خرید خودرو | bama.ir

bama.ir/car

خرید خودرو صفر، دست دوم یا کارکرده. فروش خودرو بصورت حواله، نقد یا اقساط با امکان جستجو بر اساس قیمت خودرو، شاسی و استان.

‏پژو - ‏لیفان - ‏هیوندای - ‏تویوتا

قیمت روز خودروها | پدال، مجله خودرو و حمل و نقل

www.pedal.ir/price/

قیمت روز سایر ماشینهای پژو. مدل خودرو; مشخصات; قیمت نمایندگی; قیمت بازار آزاد. پژو 405; GLX یورو4; 27,200,000; 27,400,000. پژو 405; GLX یورو4 داشبورد جدید ...

قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی - مجله اینترنتی دلگرم

www.delgarm.com/export-machine-price

قیمت خودرو و قیمت روز خودرو-قیمت خودرو وارداتی-ماشین و قیمت خودرو- قیمت خودرو صفر-قیمت ماشین- قیمت روزماشین- لیست قیمت خودرو- قیمت انواع خودرو-سایپا و ...

تصاویر برای ماشین + قیمتگزارش تصاویر

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

نتیجه تصویری برای ماشین + قیمت

تصاویر بیشتر برای ماشین + قیمت

قیمت روز خودرو 13 اسفند 94 ، قیمت خودرو · جدید 94 -گهر

gahar.ir/car-prices/

۴ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - قیمت خودرو ایران جیب, سایت ایران جیب , قیمت روز خودرو , قیمت امروز خودرو,قیمت خودرو آبان 94,قیمت ماشین امروز,قیمت خودرو وارداتی,قیمت روز پراید ...

قیمت خودرو - خبرگزاری فارس

widgets.farsnews.com/cars/

نام کارخانه, نام خودرو, قیمت نمایندگی (ریال), قیمت بازار(ریال). ايران خودرو. پژو ۲۰۶ تيپ ۵, ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰, ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰. ايران خودرو. پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸, ۳۷۱,۱۹۰,۰۰۰ ...

قیمت خودرو - بیتوته

www.beytoote.com/marketprices/automobile/

قیمت خودرو,قیمت خودرو در سال 91,قیمت روز خودرو,قیمت ماشین,قيمت روز خودرو قیمت خودرو سال 91,قیمت روز ماشین قیمت روز خودر وارداتی,قیمت خودرو وارداتی,قیمت خودرو.


قیمت خودرو | تخت گاز

www.takhtegaz.com/price

قیمت روز انواع خودروها در بازار و نمایندگی ها به همراه نمایش نمودار تغییرات آن: قیمت خودرو,قیمت پژو,قیمت پراید,قیمت نمایندگی ایران خودرو,قیمت نمایندگی سایپا,قیمت ...

قیمت خودرو | 14 اسفند 1394 - بی باک نیـــوز

www.bibaknews.com/car-pric

ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401 23900000 23900000 سمند SE . کد 5.

آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی در روز جاری

www.aiau.ir/Pages/khodro.aspx

نام کارخانه. نام خودرو. قیمت نمایندگی (ریال). قیمت بازار(ریال). ايران خودرو. پژو ۲۰۶ تيپ ۵. ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰. ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰. ايران خودرو. پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸. ۳۷۱,۱۹۰,۰۰۰.

قیمت ها - شبکه خبر

www.irinn.ir/category/12/قیمت%20ها

قیمت روز انواع خودرو، نفت، سکه ، دلار و ارز. ... قیمت خودروهای داخلی در بازار، دوشنبه ۱۰ اسفند. بازار خودرو با کمترین تغییر در قیمت ها به فعالیت خود ادامه می دهد.

وان کار :: قیمت خودرو | قیمت خودرو صفر | تغییرات قیمت ...

1car.ir/price

یک خودرو , قیمت خودرو , قیمت روز خودرو ,قیمت لوازم یدکی, قیمت روز ماشین , قیمت خودرو داخلی , قیمت خودرو خارجی , قیمت خودرو صفر , نوسان قیمت خودرو , نمودار قیمت ...

قیمت خودرو|قیمت روز خودرو|قیمت ماشین|قیمت خودروها درکارتل

www.cartel.ir/price-1-خودرو/

قیمت روز خودرو,قیمت خودرو,قیمت ماشین,قیمت روز ماشین,قیمت به روز اتومبیل,قیمت خودروهای داخلی و وارداتی,قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو,قیمت انواع خودرو ...

قیمت روز خودرو + قیمت خودرو در بازار و نمایندگی - نمناک

namnak.com/t106-قیمت-خودرو

قیمت خودرو و قیمت روز خودرو و قیمت خودرو های داخلی و قیمت خودروهای وارداتی و قیمت روز خودرو ها در نمایندگی و بازار و نواسانات قیمت خودرو.

قيمت روز خودرو - خبر خودرو - اخبار خودرو ايران و جهان

khabarkhodro.com/Price.asp

سازمان خبری خودرو و صنايع وابسته - خبر خوردو - بزرگترين پايگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو در ايران.

قیمت خودرو - نرخ ارز ، نرخ دلار

www.fibazar.ir/v/car_prices

قیمت خودرو,قیمت روز خودرو,قیمت ماشین,قیمت ماشین در بازار,قیمت پراید,قیمت پژو,Car Prices,قیمت خودرو های داخلی,قیمت خودرو های خارجی,قیمت روز ماشین بازار.

قيمت انواع اتومبيل‌هاي ايران‌خودرو در ایران

davary.com/Portal/Default.aspx?tabid=407

قیمت، مشخصات فنی، راهنمای خرید و گالری تصاویر انواع خودروهای موجود در ایران, قيمت اتومبيل ها و .... قیمت انواع اتومبیل های شرکت ایران خودرو در تاریخ 24/04/1394 ...


قیمت روز خودرو (میلیون تومان) - قطره

www.ghatreh.com/news/khodro.php

توليد كننده, نوع خودرو, قيمت كارخانه, قيمت بازار. ايران خودرو, 206 تيپ 2, 32.517, 32.7. ايران خودرو, 206 تيپ 5, 36.692, 36. ايران خودرو, 206 تيپ 6, 40, 46.3.

قیمت روز انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار ایران ...

www.momtaznews.com/قیمت-روز-خودروهای-داخلی-خارجی-در-بازار/

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۴. قیمت خودرو های تولید داخل. ایران خودرو. نام خودرو, قیمت بازار ( تومان ), قیمت کارخانه ( تومان ). وانت باردو, ۱۳ ...

اخبار خودرو,قیمت خودرو,قیمت روز خودرو,قیمت ماشین - خبر پو

khabarpu.com/p/prices/car-prices-قیمت-خودرو.htm

اخبار خودرو,آخرین قیمت خودرو,قیمت ماشین,قیمت روز خودرو,جدیدترین قیمت خودرو در بازار امروز,پیش بینی قیمت خودرو,قیمت خودرو خارجی,بازار خودرو.

آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار در اولین روز اجرای برجام (+ ...

www.asriran.com › صفحه نخست › اقتصادی

۲۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - قیمت خودروهای داخلی و وارداتی های پر فروش را به همراه جدول کامل در گزارش فوق ببینید.

سقوط قیمت 9 خودروی داخلی به زیر قیمت کارخانه(+ اسامی ...

www.asriran.com › صفحه نخست › اقتصادی

۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - هم اکنون پارس تندر فول با 1 میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته در ... قیمت ماشین زمانی منطقی است که 50 درصد جامعه بتوانند به راحتی ...

محاسبه قیمت خودرو دست دوم و کارکرده - همراه مکانیک

www.hamrah-mechanic.com/used-car-price.aspx

محاسبه قیمت سازنده خودرو، مدل. ... محاسبه قیمت خودرو دست دوم و کارکرده ... خودروهایی با قیمت نزدیک. با پولم چه ماشینی میتونم بخرم؟

قیمت خودرو - خبر ماشین

www.khabarmachine.ir/CarPrice.aspx

مجله ماشین؛ آخرین قیمت خودرو. ... تیپ, مدل, تاریخ, قیمت, تغییر, نمودار تغییرات. DS 6, 2016, 1394/12/10, 218,900,000, 0%. DS 5LS, 2015, 1394/12/10 ...

قیمت به روز ماشین- قیمت همه خودرو های داخلی و وارداتی در بازار ...

car110.ir/.../قیمت-خودرو---قیمت-انواع-خودرو-داخلی-و-وارداتی-در-بازار-ایران...

قیمت خودرو - قیمت انواع خودرو داخلی و وارداتی در بازار ایران قیمت خودرو - قیمت انواع خودرو در بازار ایران ( قیمتهای خودرو 2 بار در هفته به روز می شود) نام کارخانه نام خودرو ...

قیمت انواع خودرو در بازار 25 مرداد 94 + جدول - جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/online/.../قیمت-انواع-خودرو-در-بازار-25-مرداد-94-جدول

اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آورده‌ایم که می‌توانید ...

قیمت روز خودرو منطقه آزاد | CarAd.IR

www.carad.ir/price

قیمت خودرو منطقه آزاد انزلی ، اروند ، ارس ، کیش ، قشم ، ماکو.

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

آگهی فروش ماشین-قیمت انواع ماشین-فروش خودرو |tax30

tax30.ir/

سایت آگهی فروش ماشین-خرید ماشین-قیمت انواع ماشین-فروش و قیمت انواع خودرو-خرید خودرو-ماشین دست دوم-قیمت ماشین های خارجی-پلاک منطقه آزاد-tax30.

۱۶۱۶ مجله خودرو | اخبار، نقدوبررسی، عکس، فیلم و قیمت خودرو

www.1616.ir/

مجله 1616 ارائه دهنده تخصصی اخبار خودرو، نقدوبررسی خودرو، آخرین قیمت خودرو های داخلی و وارداتی، عکس ماشین و فیلم و ویدئوهای جدید ماشین های داخلی و وارداتی. بیمه و ...

قیمت خودرو

khodrofa.com/?p=1

قیمت خودرو، قیمت روز خودرو، قیمت خودرو وارداتی، خودروفا، قیمت خودرو کارکرده، قیمت خودرو دست دوم، قیمت ماشین، قیمت روزماشین، لیست قیمت خودرو، قیمت انواع خودرو، ...

آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو +جدول - صبحانه آنلاین ...

sobhanehonline.com/fa/news/175

۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شرکت صنایع خودروسازی مدیران ("MVM "، مدیران خودرو) با هدف تولید، واردات و صادرات انواع خودروهای سبک و سنگین و همچنین تحقیق و توسعه در زمینه ...

قیمت ضبط ماشین: مقایسه مشخصات و آخرین قیمت انواع ضبط ...

www.kalagard.com/list/car-players/page-1/

انتخاب و خرید انواع ضبط ماشین پایونیر، جی وی سی، آلپاین، سونی، کنوود، فلای آودیو ... از فروشگاه های مختلف با آخرین قیمت های روز، مشخصات کامل و عکس ضبط ...

قیمت خودرو,خرید و فروش خودرو,لوازم جانبی خودرو،ماشين بازار

www.mashinbazar.com/

قیمت خودرو,خرید و فروش خودرو,فروش لوازم جانبي خودرو در وب سايت ماشين بازار.

ایسنا - قيمت خودرو

www.isna.ir/fa/tag/.../قيمت%20خودرو

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: سطح قیمتی بسیاری از خودروهای وارداتی بالا است بنابراین واردات خودرو نتوانسته باعث رقابتی شدن بازار خودروی ...

اروند پلاک » مرجع قیمت و اطلاع رسانی خودروهای پلاک اروند

arvandplak.ir/

... قیمت خودرو جک , قیمت خودرو برلیانس , قیمت خودرو آسا , قیمت خودرو جیلی , قیمت خودرو سایپا , خودرو, اتومبیل, مشخصات فنی, موجود در ایران, پژو, کیا, هیوندای, ماشین ...

دستگاه پخش خودرو - Digikala

www.digikala.com › ... › دستگاه پخش خودرو

بر اساس قیمت ..... موبایل · تبلت و کتابخوان · لپتاپ · دوربین · کامپیوتر و تجهیزات جانبی · ماشین های اداری · صوتی و تصویری · لوازم جانبی کالای دیجیتال ...

قیمت روز خودروی ایرانی و خارجی|دیوار آگهی ایست نگاه

www.istnegah.com/news/news-khodro.html

از قیمت روز خودرو در بازار باخبر شوید , درج آگهی در سایت ایست نگاه. ... ماشین خارجی , قیمت ماشین ایرانی , قیمت ماشین خارجی , قیمت ماشین وارداتی , قیمت ماشین در ...


صفحه 5 از حدود ۳٬۹۳۰٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۲۶ ثانیه) 

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید

قیمت خودرو - فان پاتوق

www.funpatogh.com/category/news/car-news

قیمت روز خودرو,قیمت ماشین,قيمت روز خودرو,قیمت خودرو,قیمت خودرو در سال 92,قیمت خودرو سال 92,قیمت روز ماشین,قیمت روز خودر وارداتی,قیمت خودرو وارداتی,قیمت خودرو.

طلا نیوز | قیمت خودرو - طلا | ارز

www.talanews.com › اخبار اقتصادی › خودرو

قیمت روز انواع خودرو، ماشین های خارجی و داخلی، قیمت پراید، پژو، هیوندا، مگان، سانتافه، قيمت ماشين.

قیمت انواع خودروهای وارداتی - خرید و فروش خودرو ، قیمت و ...

www.incars.ir/import_cars_price.aspx

قیمت تمامی ماشین های وارداتی. نمایش لیست قیمت خودروهای داخلی. قیمت خودروهای بنز. نام خودرو, قیمت نمایندگی, قیمت بازار, جزئیات, به روز رسانی. قیمت بنز C200 ...

قیمت و مشخصات "ساینا" خودرو جدید سایپا + عکس | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۱۵ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - بیوگرافی ناصر آقا محمدی, سوابق ناصر آقا محمدی, قیمت خودرو ساینا, قیمت ساینا, مشخصات ساینا.

قیمت خودرو - بازار

www.bazar.ir/4-11/قیمت-خودرو/

قیمت انواع خودرو ساخت داخل و وارداتی - خرید و فروش خودرو - قیمت روز ماشین در بازار -

باما خرید ماشین قیمت از 15 تا 20 میلیون تومان | findcar.ir ...

www.findcar.ir/buy/car/million-15-20/prices/buy

باما Buy Car, خرید ماشین قیمت از 15 تا 20 میلیون تومان , خودرو, ماشین, صفر دست دوم ,car ,نمایشگاه اتومبیل, نمایشگاه خودرو, خرید و فروش خودرو ,findcar.ir فایندکار.

خودروهای جک موجود در بازار ایران - خودرو بانک

khodrobank.ir/Cars/جک

نام خودرو: جک S5 تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ) حجم موتور: 1997 سی سی قیمت: 73-80 میلیون تومان بروزرسانی قیمت: 1394/7/30 مشخصات فنی. نام خودرو: جک j5 اتوماتیک

مدلها و قیمت ماشین ظرفشویی12نفره بوش - تهران کالا

www.tehrankala.com › بوش

ماشین ظرفشویی 12+2 نفره SMS69M12 بوش رده انرژی A++ 12+2 نفره 6 برنامه شستشو سیستم نصف ظرفیت ساخت آلمان, 3,270,000تومان, مرکزی تهران منتظر موجودی

قیمت+خودرو+,+قیمت+ماشین,+قیمت+ - انجمن

upciran.ir/article/قیمت_خودرو_,_قیمت_ماشین,_قیمت_.html

قیمت خودرو , قیمت ماشین , قیمت ... جستجو. قیمت خودرو , قیمت ماشین , قیمت ... نمایش سایت ... قیمت ماشین - آکاایران،حوادث ... قیمت ماشین - آکاایران،حوادث ... جستجو.

قیمت خودرو - خودرو در دبی - آفتاب

www.aftabir.com › آخرین قیمت‌ها › خودرو

قیمت خودرو خودرو در دبی. ... آخرین به روز رسانی : جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ۰۰ : ۰۷, قیمت فول آپشن, قیمت پایه ... Giuietta M/T · مشاهده سایر قیمت های Alfa Romeo …

 

منبع خبر : پول نیوز
 

 

  •  
برچسب ها : چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت,آلفا رومئو دیسکو ولانت اسپایدر ۱۲ اسفند ادامه مطلب » PrevNext 10 خودرو گران قیمت دنیا,جديدترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهاندانلود,شيک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان شيک ترين,خوشگل ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,ناز ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,جذاب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,با کلاس ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,ژورنال عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,انواع حلقه عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,گالري عکس عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,متنوع ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,زيباترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,برترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,بهترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,مدرن ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,تک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,باحال ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان,

دسته بندي: اخبار,خبرهای روز,مطالب جالب و خواندنی,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد

X بستن تبلیغات